dilluns, 12 d’abril del 2010

La Formació professional, en línia

Els estudis d'FP estan cada dia més ben adaptats als requisits de la formació a distància. Tant des del Ministeri com des de la Conselleria d’Educació, s’impulsen plataformes que faciliten l’accés i el seguiment als estudiants.

Des del passat mes de març milers d’estudiants d’arreu de l’Estat poden cursar estudis de Formació Professional (FP) a través d’Internet. El Ministeri d’Educació ha posat en marxa una plataforma que, de moment, oferta els cicles formatius d’Emergències Sanitàries i Educació Infantil i que informa de les opcions existents en totes les comunitats autònomes.
L’objectiu, a mig termini, és arribar a configurar una Formació Professional “a la carta” que possibiliti l’accés a la titulació a persones que per raons de residència o pels horaris laborals fins ara no podien ni pensar en tenir estudis secundaris. Els alumnes obtindran el mateix títol que si cursessin el cicle de forma presencial. El curs es podrà seguir des de qualsevol lloc amb connexió i només caldrà fer desplaçaments –a la comunitat escollida en cada cas- quan se celebrin els exàmens presencials.

El Campus IOC
A Catalunya, el Campus de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), coordina la Formació Professional a distància. L’alumnat té accés a un entorn virtual a través del qual es pot accedir a tots els espais, recursos i informacions necessàries per a la seva formació. Allà s'estableix i s’articula la comunicació quotidiana entre tots els membres de la comunitat educativa.
En aquest entorn, durant el primer mes d’inici dels estudis, es cursa el Taller Aprendre en línia per tal de facilitar el coneixement de les eines que permeten comunicar-se, accedir a les aules, i veure els materials didàctics.
Per seguir cursos d’aquestes característiques, és imprescindible que l’alumnat es comprometi a connectar-se habitualment als entorns virtuals, ja que constitueixen l’única via de comunicació amb la comunitat educativa.

Informació extreta de www.jove.cat