dimecres, 10 de juny del 2009

Quin és el teu camí professional?

Després de l'ESO...
Si has finalitzat els estudis d'ESO i et preguntes quin camí pots fer, ja sigui estudiant o bé treballant, tens un ventall molt ampli d'opcions. El web 'Què puc fer?', del Departament d'eduació ofereix un assistent virtual als usuaris amb respostes perquè encararin el futur amb la informació necessària. El web explica, per exemple, tots els estudis d'FP que existeixen, els passos que s'han de seguir per cursar estudis artístics o esportius, com i quan s'han de fer proves específiques per a determinats estudis, quines modalitats de Batxillerat hi ha i com es poden canviar, o com s'ha de fer per estudiar des de casa.

I si no l'has acabat...
Per tots aquells que volen encaminar el futur laboral o professional i no disposen del títol d'ESO, el web 'Què puc fer?' també els mostra les possibilitats que tenen a l'abast. Cursar un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) és una bona via per a preparar-se per al món laboral, tot i que si es vol seguir estudiant és possible fer una prova d'accès a un cicle de grau mitjà, estudiar per obtenir l'ESO en una escola d'adults, o bé fer una prova d'accés a un cicle de grau superior (sempre que es tinguin els 18 anys). El web també detalla com s'ha de fer per acreditar l'experiència professional, en els casos dels qui simultaniegen estudis i feina.
Cap a la universitat...

Els 40.000 alumnes que s'han de preinsciriure a la universitat fins al 6 de juliol, poden consultar totes les titulacions que existeixen al web del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. També poden conèixer les vies d'accés a cadascuna d'aquestes carreres, les universitats catalanes que les ofereixen, i els preus de cadascuna. Per als que tinguin dubtes de com modificarà el Pla de Bolonya les titulacions, poden fer un cop d'ull a la Guia Bolonya 2010, del mateix departament. Després de la preinscripció, que s'ha de formalitzar per Internet, els estudiants hauran d'esperar a la primera assignació de places, prevista pel 16 de juliol de 2009, i una vegada assignada la plaça, del 21 al 27 de juliol de 2009 serà el torn de matriculació per als qui hagin tingut plaça en el primer període d'assignació.


Més info a www.jove.cat