dimecres, 30 de novembre del 2011

Ofideute: Servei d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari

L'Agència d'Habitatge de la Generalitat té un servei d'orientació a les persones que tenen dificultats per pagar la hipoteca i estan en risc de perdre el seu domicili habitual

És un servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual.

L'objectiu principal d'Ofideute és evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels crèdits hipotecaris. Ofideute s'ofereix com a mediador entre la família i l'entitat financera, per intentar trobar l'estratègia més vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament.

Més informació sobre Ofideute.


Podeu demanar més informació a les Oficines d'Habitatge de la comarca:

Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú
C. Josep Llanza, 1-7.
Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 814 00 00, extensió 782
habitatge@vilanova.cat

Oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf
Pl. Beatriu de Claramunt, 7.
Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 04 00
habitatge@ccgarraf.cat


Informació extreta de l'Oficina Jove del Garraf