dimecres, 24 de març de 2010

Curs de monitor de futbol a Santa Margarida i els Monjos


L’ESCOLA CATALANA D’ENTRENADORS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL convoca el Curs de Nivell 0 (Monitor) de Futbol Base que tindrà lloc en els diferents centres de formació que es designin des de la pròpia Escola.

Aquest programa té com a principal objectiu donar una formació bàsica i d’iniciació per a futurs tècnics de futbol.

Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les següents condicions:

- Edat mínima: 16 anys, complerts en el moment de la inscripció.
- Presentar certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva o fotocòpia de la llicència federativa vigent d’aquesta temporada.

Per a formalitzar la inscripció s’haurà de presentar:

- El full d’inscripció complert acompanyat de la següent documentació:

* Fotocòpia del DNI
* Dues fotografies tamany carnet (no paper)
* Certificat Mèdic o fotocòpia de la llicència federativa

L’import d’aquest curs és de 210 € euros per alumne.

Caldrà fer constar el nom complert de la persona que es matricula i la seu del curs. Els menors de 18 anys, hauran d’adjuntar l’autorització paterna que apareix a la mateixa notícia d’informació de la inscripció

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Futbol concedirà la certificació de “Monitor de Futbol Base” als alumnes que aprovin totes les assignatures del curs. El curs és presencial i l’assistència és obligatòria. L’alumne que no assisteixi com a mínim a un 75% de les classes lectives, teòriques i pràctiques de cada matèria, no podrà aconseguir la certificació. El tipus d’avaluació serà continuada i es realitzarà un examen final de cada assignatura.
Aquells alumnes que aprovin el curs i aconsegueixin la certificació de “Monitor de futbol Base” podran col·legiar-se com a “Monitors” a la Federació Catalana de Futbol i obtenir un reconeixement en forma de llicència que els permetrà responsabilitzar-se federativament d’equips que participin en competicions de primera divisió de cadets, infantils, alevins, benjamins i pre-benjaminsCom matricular-se

El període d’inscripció restarà obert a partir d’aquesta comunicació fins a cobrir totes les places convocades i es tancarà 5 dies abans de l’inici del curs.

Cal adreçar-se al següent link:

http://www.fcf.cat/pub/cursos_escola_ent.asp