dimarts, 23 de març del 2010

Cursos de formació ocupacional a La Paperera


Definició
Els cursos de Formació Ocupacional Professional estan adreçats a treballadors/res en situació d’atur i, segons tipologia de curs, també resten oberts a treballadors en actiu.Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors/res. Es caracteritzen per tenir una oferta formativa molt àmplia d’especialitats en tots els sectors econòmics.

Objectius
Millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i perfeccionament de les competències professionals dels treballadors/res.Destinataris.
A qui s'adreça?
Els cursos de Formació Professional Ocupacional s'adrecen a persones en edat legal de treballar que estan en situació d'atur i a treballadors en actiu (en algunes especialitats ) que estiguin inscrits a l'oficina del SOC.

Continguts
Els continguts i la durada del curs va en funció de la branca professional en la que la persona es formi.Hi ha cursos que contemplen la realització de pràctiques en empreses.

Oferta formativa 2010 - 2011
* AUXILIAR DE BUGADERIA
* CUINA DE COL·LECTIVITATS
* CURS BÀSIC D'ELECTRICITAT i ENERGIA SOLAR
* INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT ELÈCTRIC
* ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA
* MONITOR/A SOCIOCULTURAL
* MONITOR/A DE LLEURE EN ESCOLA BRESSOL
* AUXILIAR DE GERIATRIA (Atenció sociosanitàtia a persones dependents en institucions)
* TREBALLADOR/A FAMILIAR
* FUSTER/A DE TANCAMENTS METÀL·LICS i PVC
* SOLDADOR/A D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES LLEUGERES


Ja hi ha cursos amb la inscripció oberta. Període d'inscripció de la primera fase dels cursoso del 23 de març al 7 d'abril.

No deixis passar aquesta oportunitat per formar-te!!!

Preinscripcions: http://www.imet.cat/

Més informació al Punt Jove