dissabte, 20 de març de 2010

UNIDATA, un nou espai web al servei dels universitaris

Ja teniu a la vostra disposició UNIDATA, un nou web estadístic creat amb la finalitat de facilitar informacions d’utilitat i d’orientar els estudiants que vulgueu accedir a la Universitat, i també els que ja esteu estudiant una carrera.

Els objectius principals d’UNIDATA són proporcionar dades que permetin conèixer l’evolució dels resultats acadèmics en cadascuna de les carreres i subministrar informació útil durant el procés d’accés a la Universitat.Així, abans d’accedir als estudis universitaris, podreu contrastar la vostra posició (nota d’accés i rendiment acadèmic) amb la que es va produir anteriorment. D’aquesta manera, podreu estar més ben orientats en el repte, i també l’esforç, que suposa estudiar una carrera.

Eines per estar informat
UNIDATA ofereix també informacions sobre la mobilitat dels estudiants, el professorat i la inserció laboral dels titulats, dades que han de permetre enriquir la visió de conjunt sobre les universitats en l’àmbit de la docència, la recerca i la despesa.El web s’adreça prioritàriament als joves i a les seves famílies, però la informació és polivalent i facilita també als responsables i experts acadèmics que puguin disposar d’una nova eina per a l’anàlisi i la presa de decisions.De moment, UNIDATA ofereix informació de les universitats que participen en el procés de preinscripció: les set públiques (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV) i la Universitat de Vic.

Informació extreta de: www.jove.cat